top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Gewasbescherming in de tomatenteelt, een terugblik op 2021

Onze adviseur Arjo van Lenteren blikt terug op de geïntegreerde gewasbescherming in het tomatenseizoen van 2021. In deze blog deelt hij graag de leerpunten van het afgelopen jaar en zet dit uiteen per plaag.


Tuta absoluta

Allereerst is ons opgevallen dat de Tuta Absoluta in de tomaten nog steeds een probleem is. Ondanks dat we het probleem goed onder controle lijken te hebben, is het belangrijk dat Tuta tijdig aangepakt wordt. In de praktijk zien we dat de infectiedruk er toch blijkt te zijn. Daarom is het echt noodzakelijk om schoon te beginnen en op tijd Isonet-t op te hangen. Ben je te laat met Isonet-T, dan zal je later grote problemen ervaren.

Wittevlieg

Dit jaar zagen we dat Witte Vlieg biologisch bestrijden goed mogelijk was, mits de witte vlieg in een vroeg stadium wordt waargenomen. Onze strategie is een goede en zo vroeg mogelijke populatie opbouw van Macrolophus, gecombineerd met het inzetten van de sluipwespen Encarsia en Eretmocerus.Encarsia Formosa

Komend teeltseizoen zien we bij meerdere telers latere plantdata en hierdoor zullen er in korte tijd meer biologische bestrijders ingezet moeten worden voor een goede populatie opbouw. Het is goed mogelijk om chemie zo lang mogelijk in de kast te laten, door vroegtijdig te corrigeren met biologische producten. We hebben afgelopen jaar goede resultaten gezien met onder ander Preferal, Protac en Oroganic. Mocht u hier meer informatie over willen vraag dit dan aan uw adviseur.


Nesidiocoris

Nesiodiocoris was afgelopen jaar bij minder bedrijven een groot probleem. Desalniettemin zien we dat als Nesidiocoris wel wordt waargenomen, dit een grote spelbreker is voor de biologische bestrijders in de kas. Als hierop gecorrigeerd moet worden kan dit nog steeds alleen radicaal en chemisch, waardoor dit een zeer negatief effect heeft op de biologie. Voor alle kwekers geldt, begin schoon aan de nieuwe teelt. Ruim alle plagen aan het einde van de teelt op en besteed hier extra aandacht aan. Vooralsnog zien wij dat je hierdoor ook op langere termijn minder last krijgt van Nesiodiocoris.


Rupsen

Afgelopen jaar hebben we gezien dat rupsen in een vroeg stadium goed te bestrijden zijn met BT producten zoals Delfin. Het is belangrijk om BT’s in een vroeg stadium in te zetten, omdat de effectiviteit op kleine rupsen het beste is. Met het wegvallen van Steward in het najaar van 2022 is het extra belangrijk om vroeg te scouten op rupsen en mochten rupsen of vraatschade gesignaleerd worden ook direct in te grijpen.


Spint

Ook Spint hebben wij in 2021 wederom bij een aantal bedrijven waargenomen. Toch zien we dat we Spint goed biologisch kunnen bestrijden. Wij hebben succes gehad door de inzet van Phyotoseiulus en Macrolophus. Hier geldt wel dat een goede bezetting van de Biologische Bestrijders nodig is of een vroege scouting van het probleem om de bestrijders zo snel mogelijk te introduceren.


Phytoseiulus Persimilis


Tomatengalmijt

In het begin van het jaar waren de problemen en de infectiedruk van tomatengalmijt laag. Echter hebben we de druk gedurende het seizoen toch zien toe nemen. Vooralsnog is zwavel de beste oplossing, hoewel dit niet ideaal is. Wij zijn druk bezig met een biologische oplossing welke wij in 2022 in de praktijk gaan introduceren. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met ons.


Wortelziekten

Bij de aanpak van schimmels die de wortels aantasten, zoals Fusarium of Pytium, is het belangrijk dat men voorkomt dat de planten aangetast worden. Dit kan met behulp van goede desinfectie, maar ook door inzet van biologische producten zoals Asperello. Wij adviseren altijd om onze ASPERELLO T34 biocontrol, een Trichoderma schimmel, preventief in te zetten tegen deze ziekten. We hebben bij meerdere telers goede resultaten gezien, waarbij chemisch bestrijden vervolgens ook niet meer nodig was. Belangrijk bij het product is dat het zo snel mogelijk toegediend wordt na de eerste beworteling. Dit betekent bij voorkeur de eerste behandeling bij de plantenkweker en vervolgens nog een behandeling op het moment dat de planten op de mat/substraat gezet worden. Daarna elke 12 weken herhalen.


Conclusie

In 2021 hebben we gezien dat het vroeg scouten van plagen essentieel is voor een optimale (biologische) bestrijding. Door het uitdunnen van de chemische producten is het steeds belangrijker om plagen vroeg te signaleren en ook vroeg aan te pakken met biologische bestrijders of biologische producten om ze op tijd te tackelen. Dit begint bij een preventieve aanpak door het opbouwen van een standing army en vervolgens met een goede scouting. Heeft u vragen over uw teeltplan of aanpak voor komend jaar, of over onze producten? Neem dan contact op met uw Biobest adviseur, heeft u nog geen Biobest adviseur neem dan contact op met onze customer service.Macrolophus PygmaeusCommentaires


bottom of page