top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

De kracht van aantallen tegen pepertrips "Thrips parvispinus"

Bijgewerkt op: 30 dec. 2021

In 2019 werden meerdere Nederlandse potplantentelers verrast door een (voor deze markt) nieuwe tripssoort Thrips parvispinus. Naar aanleiding hiervan zijn Biobest en Green05 een project opgestart (biologische) bestrijding van Thrips parvispinus en de eerste 3 jaar van het project zijn reeds afgerond. In dit artikel delen wij enkele uitkomsten van dit onderzoek.


Bij Thrips parvispinus zijn de vrouwtjes donker van kleur zoals Echinothrips americanus, maar zijn veel mobieler. Deze trips is daarnaast ook actief in de winter, in verwarmde kassen en zelfs ook zonder belichting! Door de goede bestendigheid tegen deze omstandigheden is deze trips de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden.Om een oplossing te vinden voor het bestrijden van deze plaag onderzocht Biobest diverse aspecten. Er is ingezet op een grote variatie van testen en onderzoek. Dit gebeurde in het laboratorium van Biobest Nederland in de Lier, door middel van kooiproeven in een gehuurde proeflocatie van Vertify in Honselersdijk en tot slot zijn diverse veldproeven in Ficus bij Green05 gedaan.


Op kleine schaal bleken de meeste natuurlijke vijanden zeer effectief tegen deze trips. Bloemwantsen zoals Orius spp., rooftripsen, larven van gaasvliegen zijn zeer vraatzuchtige predatoren van pepertrips. Vanuit de kooiproeven zagen wij dat deze natuurlijke vijanden de plaag snel uitroeien op planten. Daarnaast bleek ook dat de meeste commerciële roofmijtsoorten ook de jonge tripslarven aanvallen. Ook bleek dat deze, mits in voldoende aantallen, uitgezet zij ook de plaagdruk sterk te kunnen reduceren.


In de praktijkproeven bleek de biologische bestrijding van de plaag, lastiger te realiseren dan in de proefkooien. Reden hiervoor is vooral doordat de predatoren zich niet altijd kunnen vestigen door een gebrek aan affiniteit met de teelt. De oplossing hiervoor werd gevonden in het herhaaldelijk introduceren van hoge aantallen. Op het moment dat wij dit toepaste zagen we goede reductie van de plagen. Omdat dit wel in grote hoeveelheden hebben moeten doen hebben we ons daarna gefocust op het inzetten van de goedkoopste bestrijders. We kiezen in dit geval voor Stratiolaelaps scimitus, Neoseiulus cucumeris en Chrysoperla carnea tegen pepertrips Thrips parvispinus! De combinatie van deze natuurlijke vijanden bleek een groot succes en de druk van de plaag was snel onder controle.


Dat gaasvlieglarven effectief zijn tegen tripsen is al langer bekend. Soms wordt gedacht dat dit een nieuwe doorbraak is, dit is echter onterecht. Feit is wel dat gaasvliegen vaak onderschat worden en daarom ook veel te weinig worden ingezet in Nederland. Daarnaast is de gaasvlieg niet alleen effectief tegen tripsen, maar ze eten ze ook luizen, spintmijten en wolluizen. Een ideale aanvulling voor roofmijten!


Mochten er nog enkele trips overblijven adviseren wij vóór het verkopen van de planten om eventuele correctiebespuitingen te doen met biopesticiden als het nodig is.


Juliette Pijnakker

Senior onderzoekster Biobest


Commentaires


bottom of page