top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Amblyseius cucumeris met minder draagstof, uitkomst voor telers in strijd tegen de pepertrips

In samenwerking met pot- en perkplantenteler Green05 heeft Biobest iets nieuws ontwikkeld: Amblyseius-system 800.000 in een 5 liter verpakking.


Sinds de opkomst van de pepertrips (Thrips parvispinus) test Biobest verschillende bestrijdingsstrategieën om de plaag zo biologisch mogelijk te kunnen bestrijden. Juliette Pijnakker, senior onderzoeker bij Biobest, met haar Nederlandse team heeft verschillende proeven uitgevoerd op het laboratorium, op individuele planten in kooien en in het veld op Ficus bij Green05. Uit de proeven kwam naar voren dat de commerciële trips-roofmijten het eerste larve stadium van de pepertrips aanpakken. Ze blijken wel minder pepertripslarven dan larven van de Californische trips te eten. Dit houdt dus in dat je meer roofmijten nodig hebt voor hetzelfde resultaat. Omdat de predatiecapaciteit van de geteste roofmijtsoorten niet veel van elkaar verschilden, hebben we gekozen om de ‘goedkoopste’ roofmijtsoort van Biobest te introduceren. Zo konden we hoge aantallen roofmijten in het gewas brengen om de pepertrips te onderdrukken. De kracht van de aantallen geeft het resultaat, dit kwam uit de verschillende proeven. Op ficus overleven de roofmijten amper en er werd dus gekozen om de roofmijten herhaaldelijk te gebruiken.

Amblyseius cucumeris kwam naar voren als potentiële kandidaat. Omdat de kweker twee keer in de week hogere aantallen roofmijten strooide, kwam er veel draagstof op de planten terecht. De teler zocht dus een oplossing, want dit ging ten koste van de sierwaarde van de planten.

Martijn Roos, gewasbeschermingsspecialist bij Green05, vroeg Biobest om een geconcentreerdere verpakking van Amblyseius cucumeris te leveren. Biobest wist 800.000 roofmijten in een 5 liter te produceren, wat een flinke hoeveelheid draagstof bespaart.

Deze week was het dan eindelijk zover. De eerste verpakkingen zijn ingezet bij Green05! Marvin Koot, specialist gewasbescherming bij Biobest, was hierbij om dit heugelijke moment mee te maken. Biobest heeft in deze casus ingespeeld op de vraag vanuit de klant en met gedegen onderzoek en praktijkervaring is er een mede-oplossing gevonden voor een probleem bij deze kweker.


We weten dat vestiging van roofmijten in potplanten vaak lastiger is dan in paprika. Toch verwachten we, om bovengenoemde reden, dat de rem van roofmijten op deze tripssoort ook in paprika minder groot zal zijn dan op Californische trips. Omdat Orius zich in paprikaplanten beter kan vestigen dan in potplanten, verwachten we wel dat deze ook een goede bijdrage zou kunnen leveren in de paprika’s.

Herkennen

Het tijdig determineren van trips in paprika’s wordt nog belangrijker. Thrips parvispinus en Echinothrips americanus zijn makkelijk door elkaar te halen. Beide tripsen zijn donkere tripssoorten, maar er zijn andere kenmerken die duidelijk te onderscheiden zijn en ook het gedrag tussen de tripsen verschilt sterk van elkaar.


Volwassen Echinotrips heeft een donkerbruin tot zwart lijf. De vleugels zijn doorzichtig maar met een witte aanzet. Deze trips is een bladtrips en zal je zelden tot niet in de bloemen zien. De donkere volwassen tripsen worden vaak vergezeld door de kenmerkende witte verpoppende stadia op het blad.Comments


bottom of page