top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

ASPERELLO, hoe eerder toegepast hoe beter!

Het biologische fungicide ASPERELLO® van Biobest geeft bodemschimmels geen kans en bestrijdt deze actief. Als plantenkwekers dit middel al toedienen, is het effect het grootst. Dat zet telers van tomaten, paprika’s en komkommers bij de start van het seizoen direct op een voorsprong.

ASPERELLO® T34 Biocontrol® wordt onder meer ingezet voor de bestrijding van Pythium in groenteteelt. Hoe eerder de goede schimmel zijn werk kan doen, hoe beter. Patricia Strijbis, Product Manager bij Biobest Nederland licht toe waarom. “De Trichoderma asperellum schimmel groeit rond de wortels van de plant. De schimmeldraden leggen een soort netje rondom de wortels aan. Zo hebben ziekteverwekkende schimmels geen kans om bij de wortel te komen. ASPERELLO® doet overigens nog meer. De schimmel parasiteert namelijk de ziekteverwekkers en breekt ze af.”

Voorsprong

Het is dus van groot belang om met de toediening van ASPERELLO® zo vroeg mogelijk te starten. “Preventieve inzet is een vereiste. Als het middel al bij de opkweek van de planten wordt toegediend, is de bescherming optimaal. Als de teler start met planten die met ASPERELLO® zijn behandeld, hebben deze een voorsprong. Omdat er binnenkort weer gezaaid gaat worden, brengen wij dat nu onder de aandacht van

telers van tomaten, komkommers en paprika’s. Dan kunnen zij dat bespreken met hun plantenkweker.” Omdat in substraat steeds heel veel schimmels en bacteriën vechten voor het beste plaatsje rond de wortel, zal de Trichoderma populatie na verloop van tijd onvermijdelijk achteruitgaan. Daarom is het belangrijk om de behandeling op het teeltbedrijf regelmatig te herhalen. “Dat kan gemakkelijk via het druppelsysteem, omdat het middel goed oplost.”

Kiezen voor biologisch

“Met deze Trichoderma schimmel zijn in meerdere landen positieve resultaten geboekt, zowel in de groenteteelt tegen Pythium als in de sierteelt tegen Fusarium. Ook in Nederland en België kiezen steeds meer telers voor de biologische bestrijding voor schimmelziekten.”

bottom of page