top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Hommels in het zacht- en kleinfruit

Hommels zijn niet meer weg te denken uit de commerciële teelten van zacht- en kleinfruit, ze helpen de teler in het correct bestuiven van de bloemen of dit nu bramen, frambozen, aardbeien of andere soorten fruit zijn. Het zijn extreem efficiënte insecten, ze hebben weinig last van temperatuur invloeden zoals donker, winderig weer of lage temperaturen.

Nu de doorteelten van aardbeien weer opgeplant zijn wordt het ook daar weer nadenken om de hommels in te gaan zetten, door het extreem warme weer van de voorbije periode is voor teelten die vroeg opgeplant zijn de bloeiperiode flink naar voor gekomen, houdt hier rekening mee met de inzet van de 1ste hommels. Reken op een 1 tot 1,5 hommelvolk per 1000m2, komen de bloemen heel massaal in het begin dan is het opstartschema anders dan als de bloeiperiode vlakker is.

Ook worden er weer diverse kasteelten opgestart in de komende periode, zoals framboos en braam bij deze soorten is het van belang dat er voor een combinatie van hommels en bijen wordt gekozen. De hommels dienen hier ter ondersteuning om de donkere en/of koudere periodes te overbruggen. De bijen daarentegen zorgen ervoor dat de nectar en stuifmeel worden afgevoerd. Belangrijk gegeven is dat deze 2 insecten ten allen tijde aanwezig moeten zijn op moment dat de bloeiperiode aanbreekt.

Biobest heeft diverse type hommelnesten, doorgaans werken we in ‘het fruit’ met de Premium-nesten, dit zijn nesten die wat verder ontwikkeld zijn en direct klaar zijn om aan de slag te gaan. Werd u ondanks alles verrast door de snelle start van de bloeiperiode dan bieden we ook Turbo-nesten aan, deze nesten zijn zover mogelijk door ontwikkeld zodat ze in een hele korte periode heel veel werk kunnen verzetten. De levensduur van zo’n nest is doorgaans wel een 2 weken korter dan een Premium-nest, houd hier dus rekening mee.

Daarnaast heeft Biobest ook uniek concept in de Flying Doctors®, dit zijn hommels die een antagonistische schimmel (Prestop4B) bij zich dragen en daardoor zal er dus in de teelt een lagere druk van Botrytis zijn. Bloemen die bestoven zijn door hommels die de schimmel (Prestop4B) bij zich dragen krijgen een bescherming mee. De Prestop4B die in de bloemen terecht komt zal de suikers benutten in de bloem en zo de voedingsbodem voor Botrytis wegnemen.

De voordelen van het werken met Hommels op een rijtje:

  • Grotere vruchten en een hoger vruchtgewicht

  • Hoger % klasse 1

  • Betere kleur

  • Betere houdbaarheid

  • Minder vatbaar voor schimmels

  • Bescherming tegen Botrytis i.c.m. Flying Doctors®

bottom of page