top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Wittevlieg nog aardig aanwezig na een warme periode in verschillende gewassen.


In verschillende groente gewassen is de wittevlieg nog een aandachtspunt. Na de warme periode is de wittevlieg weer op komen zetten. Biologische bestrijders hebben last gehad van de hitte en zijn hierdoor wat minder terug te vinden in het gewas. Daarnaast zie je vanuit buiten relatief veel invlieg van verschillende insecten. Deze combinatie zorgt ervoor dat er bij enkele bedrijven geen evenwicht meer is tussen de biologische bestrijders en de plagen. Hierbij is het raadzaam om met de adviseur te bespreken wat er mogelijk is.

Paprika

In de paprikateelt heeft men vooral last van de tabakswittevlieg, de Bemisia tabaci. Maar ook de kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) kom je tegen bij verschillende telers. De ‘bemisia’ is over het algemeen lastiger te bestrijder dan de kaswittevlieg, omdat chemische middelen minder goed werken tegen deze wittevlieg soort. Ook zet de ‘bemisia’ meer eieren af op de paprika t.o.v. de kaswittevlieg. Daarnaast kan de ‘bemisia’ virussen overbrengen en zorgt sneller voor vettigheid. Daarom is het belangrijk om deze plaag snel te lokaliseren en hierop in te spelen.

Het advies is om een goede populatie roofmijten in het gewas te hebben, zij geven de basis ter bestrijding van wittevlieg. Daarnaast zijn er ook ervaringen met inzet van Encarsia formosa of Eretmocerus eremicus tegen de larven van wittevlieg. Als laatste wordt er ook vaker gewerkt met de roofkever Delphastus pusillus. Zowel de larven als de volwassenen van deze kever eten de wittevliegen op en doen het prima op de paprika, ze kunnen ook echt door ontwikkelen.

Ook het biologische insecticide PreFeRal® kan een uitkomst bieden in de strijd tegen de wittevlieg.

Tomaat

In de teelt van tomaat neemt de Macrolophus pygmaeus licht af nu de dagen korter worden. Ten eerste kunnen de ‘macro’s’ bijgevoerd worden met Artemia om de populatie langer in stand te houden. Bij een toenemende wittevlieg druk kan er net als in de paprika gewerkt worden met de verschillende sluipwespen. Vraag de adviseur welke sluipwesp het beste is in bepaalde omstandigheden, tevens is het raadzaam om het aantal sluipwespen per m2 te bespreken.

PreFeRal® kan net als in de paprikateelt 25x per teelt gespoten worden met een maximum van 3kg per ha per toepassing. Het voordeel van biologische insecticiden is dat deze niet resistentie gevoelig zijn en zowel werken op larven van kas- en tabakswittevlieg. Zeker tegen ‘bemisia’ is de PreFeRal® dus een zeer belangrijk wapen, omdat chemische middelen dit insect maar moeilijk kunnen controleren.

bottom of page