top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Blog: Survival of the fittest


In mijn vorige blog sloot ik af met de uitspraak van Darwin dat niet de sterkste, maar de soorten met het meeste aanpassingsvermogen uiteindelijk zullen overleven. Dit zal in deze tijden van Corona ook voor de tuinbouwsector gelden en dus waarschijnlijk ook voor de organisatie waarvoor u als lezer actief bent. Flexibiliteit, weten waar je staat en waar je naartoe wilt. Juist in economisch barre tijden vraagt dat vaak extra inspanning die aandacht vereist naast de normale bedrijfsvoering. Gelukkig blijkt het dal voor veel sierteeltbedrijven niet zo diep als in de eerste weken van de lockdown werd gevreesd. In chrysant is er alweer zoveel vraag naar stek dat er hier en daar schaarste is doordat de aanvoer vanuit Afrika ook sterk is teruggeschroefd. De sector veert deels weer terug en veel ondernemers durven met wat meer vertrouwen te kijken naar hun positieve scenario’s. Want het opstellen van scenario’s hebben de meesten toch wel moeten doen, al dan niet op verzoek van de bank. In een crisissituatie als deze blijkt nu dus dat “in control’ zijn echt van belang is. Financiële discipline mag dan geen core business zijn voor veel telers, het belang ervan is sterk toegenomen. Hoe beter dat je weet waar je staat, hoe sneller je kunt schakelen in de gewenste richting en je financiers hiervan kunt overtuigen. Dat kost wel tijd en aandacht, zeker als de ontwikkelingen snel gaan zoals op dit moment, maar is noodzakelijk om de continuïteit te borgen. Als ik kijk naar de ontwikkelingen binnen Biobest was de klap in eerste aanleg enorm door vraaguitval, maar belangrijker nog, het wegvallen van transportmogelijkheden. De laatste weken heeft zich dat sterk hersteld waardoor er alweer een stuk meer vertrouwen is dat ons positieve scenario gerealiseerd zal worden. Van de overlevingsstand komen we nu weer toe aan ondernemen om onze doelen te behalen. Dat betekent nog geen business as usual, sterker, thema’s als dienstverlening op afstand, efficiënte en stabiele logistieke lijnen en backup plannen vragen nu veel meer aandacht dan voorheen om bedrijfszekerheid te verzekeren en aan de marktvraag voor kennis en product te kunnen voorzien. Een kwetsbaar product als insecten en mijten vraagt een robuuste en flexibele organisatie om uiteindelijk tot de survivors te kunnen behoren!

bottom of page