top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Teeltupdate tomaat januari 2020


In deze update geven we een overzicht van de huidige stand van zaken in tomatenteelt.

Tijdens de vele workshops die Biobest heeft georganiseerd voor tomatentelers kwam er een strategie naar voren waar zowel de telers als de adviseurs van Biobest achter stonden. Het doel was om ervoor te zorgen dat Nesidiocoris tenuis geen kans zou krijgen om te overleven in de kassen. Zowel de belichte als onbelichte telers hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat deze wants geëlimineerd kon worden. Bij de meeste bedrijven lijkt deze strategie vooralsnog zijn vruchten af te werpen. Bij een hele enkele kweker is de schadelijke wants reeds gevonden, hier is de keuze gemaakt om de ‘Nesi’ gelijk af te doden. Je merkt dat deze wants niet meer getolereerd kan worden, hij geeft te snel al te veel schade. Met deze maatregelen gaan we er vanuit de druk van dit plaaginsect te verlagen, zodat dit een minder probleem wordt ten opzichte van bijvoorbeeld 2018.

De Tuta absoluta is sinds jaren niet zo rustig geweest onderweg. We vinden bij enkele kwekers een paar gangetjes. De kwekers zijn zeer alert en verwijderen deze gangen direct, zodat de larven in het blad zich niet kunnen ontwikkelen tot volwassen insecten. Het is wel gebleken dat het steeds lastiger is om deze plaag met chemische middelen te bestrijden. Kwekers stoppen liever hun tijd in het wegknijpen van de gangen. In combinatie met Isonet-T & Deflin®WG kunnen we deze plaag op dit moment goed beheersen. Men moet wel alert blijven en op tijd de Isonet-T vervangen, zodat er constant genoeg feromoon in de kas aanwezig is om voor verwarring bij de mannelijke motten te zorgen.

Wittevlieg verdient ook zeker aandacht. Afgelopen maand heeft de biologische schimmels PreFeRal® een zeer mooie etiketuitbreiding gekregen. Het product mag nu 25x per 12 maanden toegepast worden in de teelt van tomaat. Het advies vanuit Biobest is om bij elke bespuiting tegen wittevlieg dit schimmelpreparaat mee te nemen. In het veld zie je duidelijk een verhoogde werking op vooral de wittevlieglarven bij het spuiten van PreFeRal®. Daarnaast is het kijkend naar resistentieontwikkeling zeer interessant om dit middel mee te spuiten. Het plaaginsect kan namelijk geen resistentie opbouwen tegen deze biologische insecticide.

Tegen wittevlieg is bij de belichte kwekers reeds de Macrolophus pygmeaus ingezet, ook enkele onbelichte kwekers beginnen met inzet van dit insect. Deze nuttige wants eet naast wittevlieg ook spint, Turkse mot eieren en eieren van Tuta absoluta. I.c.m. met sluipwespen (Encarsia formosa en Eretmocerus eremicus) wordt de wittevlieg in het gareel gehouden.

bottom of page