top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Blog: Zonder perspectief geen vernieuwing


Het weekblad Groente & Fruit viert dit jaar haar 75 jarig bestaan. Ontstaan uit een visie van een legendarisch tuinbouwvoorman; F.V. Valstar die als een ware verbinder de vele veilingen wist onder te brengen in het CBT en de basis legde voor een succesvolle uitbouw van de tuinbouw na de tweede wereldoorlog. Met een stevige structuur kon de tuinbouw talrijke ontwikkelingen absorberen m.b.t. technische- en teelt innovaties. Eén daarvan was die van de chemische gewasbescherming waarmee de productie met veel meer zekerheid haar weg met de juiste kwaliteit kon vinden naar de afzet. Nu, een mensenleven verder, is er in de groentewereld opnieuw sprake van consolidatie na het uiteenspatten van het veilingsysteem en loopt het tijdperk van de dominantie van de chemische gewasbescherming ten einde. Sterker nog, tegen het jaar 2030 moet de hele agrarische wereld, dus ook de akkerbouw en vollegrondsgroente een transitie doorgemaakt hebben naar weerbare teeltsystemen die nagenoeg zonder emissies naar het milieu of residu op het product tot gevolg mogen hebben. Met deze beweging wordt dit decennium dus een tijdperk afgesloten. Vergelijkbaar met de beweging die gemaakt moet worden naar het elektrische rijden. Daarvoor zullen grote stappen gezet worden, mét behoud van inkomen. In de zogenaamde “Open teelten” zal veel meer preventief gewerkt moeten gaan worden om ziekten te voorkomen, iets wat op dit moment nauwelijks aan de orde is. Er zal gebruik gemaakt moeten worden van biostimulanten, een productgroep waar beperkt kennis van is in de praktijk en waar ook wetgeving met toelatingen voor op stapel staat. In de groenteteelt onder glas vormen de komst van nieuwe virussen en plagen een factor die een ontwikkeling naar het geschetste doel zelfs afremmen. Telers zijn primair bezig om hun bedrijf draaiende te houden door deze risico’s in te dammen en komen dan niet toe aan het maken van voorbereidingen voor deze transitie. Je kunt dus wel stellen dat de agrarische ondernemer vooral bezig is met het hier en nu en dag van morgen. Overmorgen is nog ver weg, zo lijkt het, maar zal geen mensenleven ver zijn, maar slechts een decennium. Werk aan de winkel dus, zeker als het gaat om het creëren van perspectief de spil in dit spel; de teler!

bottom of page