top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Tripsbestrijding onder LED-Belichting in Braam


Trips in braam wordt een steeds groter probleem, de beheersing en bestrijding moeten aan de voorkant plaats vinden. Samen met Delphy kijken wij naar de mogelijkheden onder 100% LED-belichting in een proef bij Botany van zowel trips bestrijding maar ook naar andere plagen.

Hygiëne is een belangrijk aspect, zorg dat onkruiden geen kans krijgen, dit zijn de beginnende broeihaarden voor trips. Ook belangrijk om zo snel mogelijk nadat de planten in de kas geplaatst zijn gele vangkaarten op te hangen, deels om weg te vangen en deels om te monitoren hoe de druk aanwezig is.

Voor de bestrijding gebruiken we in deze periode de roofmijt A. Cucumeris. En dan combinaties met breeding zakjes en los strooi materiaal. Zorg dat de roofmijten tijdig in het gewas zitten en al ruim voor de bloei aanwezig zijn. De Breeding zakjes zorgen door de duur werking voor een lange uitloop aan roofmijten in het gewas, terwijl het losse strooi materiaal zorgt voor directe actie. Voor een juiste dosering en inzet bij u op de locatie is het belangrijk om alles met uw bio-adviseur goed door te spreken.

Ook de positieve werking van A. cucumeris op bramengalmijt en begoniamijt die we steeds meer zien is een pre, bestrijding lukt hier niet 100% op maar we kunnen de weekhuidmijten wel aardig onderdrukken.

Roofwants als Orius laevigatus is door de korte dagen niet actief omdat deze in diapauze gaat, en wordt weer gezien als dagen langer worden en temperatuur weer oploopt vanaf april/mei.

Tot die tijd moeten we er bovenop zitten om trips aan de basis geen kas te geven.

bottom of page