top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Biobest brengt SPYRO op Nederlandse markt


Telers van tomaat, paprika, komkommer, aubergine en courgette krijgen er een insectenbestrijdingsmiddel op basis van natuurlijke pyrethrinen bij. SPYRO krijgt een toelating in deze bedekte teelten. Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft daartoe eind maart 2019 besloten. Biobest brengt SPYRO op de markt in Nederland.

De toelating is een oplossing voor de Nederlandse glastuinbouw, die de laatste jaren bestaande producten op basis van pyrethrinen zag wegvallen. SPYRO is een gewasbeschermingsmiddel op basis van natuurlijke pyrethrinen en PBO (piperonyl butoxide).

Medio juni beschikbaar

Biobest Group, specialist op het gebied van bestuiving en biologische bestrijding van ziekten en plagen, heeft de exclusieve verdeelrechten voor SPYRO in Nederland. Verwacht wordt dat het product medio juni beschikbaar zal zijn voor de Nederlandse telers.

bottom of page