top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Teeltupdate paprika: januari 2019


In deze update geven we een overzicht van de huidige plaagontwikkeling in paprika.

Het grootste gedeelte van de conventionele paprikakassen is inmiddels weer groen en de planten van de meeste biotelers staan momenteel bij de plantenkweker, deze gaan meestal rond eind januari de grond in.

Op veel bedrijven wordt gestart met een spuitcyclus, om plagen die zijn overgebleven uit de vorige teelt op te ruimen en zo schoon te kunnen starten. Steeds meer bedrijven kiezen echter om direct te starten met inzet van biologie. Redenen hiervoor zijn beperkingen van middelen/ etiketten, de soms tegenvallende resultaten van vooral tripsbestrijding en om de biologie meer kans te geven snel en goed te ontwikkelen in het gewas.

De eerste biologie die in conventionele paprikateelt wordt ingezet zijn meestal de roofmijten. Houdt met de inzet van uw biologie rekening met de nawerking van eventueel gebruikte middelen. Bij starten zonder spuitcyclus kan snel worden gestart met bio. De planten raken elkaar dan meestal nog niet. Het kan in deze situatie dan beter zijn om te starten met het strooien van los materiaal. Zo kunnen alle planten voorzien worden van roofmijten. Met het ophangen van zakjes, eens per zoveel planten, kan het te lang duren voor de platen elkaar raken en de roofmijten de kans hebben om zich naar andere planten te verplaatsen.

Aanwezigheid van voedsel is belangrijk voor de roofmijten om zich te ontwikkelen. De eerste bloemen in de paprikaplant worden meestal verwijderd of vallen er vanzelf uit. Men kan overwegen de ontwikkeling van roofmijt een kickstart te geven door Nutrimite in het gewas te blazen. Dit voedingssupplement zorgt voor het benodigde voedsel voor de roofmijten, dat ze in het begin nog niet/nauwelijks vinden in het jonge gewas!

Ook met luisbestrijding kan al vroeg worden gestart. In de bioteelten zie je ook in het vroege voorjaar al prima parasitering. Tot nu toe was de biologische luisbestrijding vaak ter ondersteuning, om het gebruik van correcties te verminderen/ uit te stellen. Met het wegvallen van Plenum in de toekomst, zal dit echter veel hogere prioriteit (moeten) gaan krijgen!

Naast Orius begint ook Macrolophus steeds meer een plaats te krijgen in de (conventionele) paprikateelt. Onder andere vanwege zijn werking op rupseneieren en wittevlieg (Bemisia!) kiezen steeds meer telers er voor deze wants op te nemen in hun programma. Er kan al vrij vroeg worden gestart met inzetten van Macrolophus, bijvoeren (met Ephestia en Artemia) is een must voor een snelle opbouw van de populatie!

Plagen die vaak als eerste de kop op steken zijn trips, bladluis en rups.

Trips kan als volwassen insect of als pop zijn overgebleven uit vorige teelt. Ondanks grondig reinigen weten ze vaak toch de teeltwisseling te overleven. Hang zo snel mogelijk signaalplaten op om te weten wat de situatie in de kas is na het planten. Wees verder alert op aangetast blad (vergroeiing).

Ook bladluis komt meestal al snel tevoorschijn. In een onkruidje onder een gronddoek of bij de gevel, wachten ze geduldig tot de nieuwe planten in de kas staan. Onder andere boterbloemluis en perzikluis worden vaak binnen enkele weken wel gesignaleerd bij verschillende telers.

Rupsen overleven vooral als pop, verscholen in of tegen de kasopstanden de teeltwissel. Zodra de kas wordt opgestookt komen de motjes tevoorschijn. Gelukkig is rupsenaantasting vrij makkelijk te herkennen door de medewerkers! Onderschat deze eerste rupsen niet en zorg dat er goed bestreden wordt! Als dit niet goed gebeurt, heb je kans het hele voorjaar last te houden van rups!

Hoe start u uw teelt op, wat doet u wanneer de eerste plagen de kop op steken? Overleg met uw Biobest adviseur!

bottom of page