top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Potplanten workshops 2019


Op donderdag 7 februari, vrijdag 15 februari en vrijdag 8 maart staan er weer workshops gepland voor de potplantenteelt.

In deze workshops brengen we u op de hoogte van de huidige ontwikkelingen in de teelt en proberen we u een stapje verder te brengen in het gebruik van biologische gewasbescherming.

Op donderdag 7 februari is er een workshop speciaal ingericht voor mensen met wat minder ervaring met het gebruik van biologische bestrijders.

Op de workshop van vrijdag 15 februari en 8 maart zullen we wat meer de diepte ingaan en zal er op een hoger niveau gediscussieerd worden over de mogelijkheden van biologische bestrijders in de potplantenteelt.

Kijk op www.biobestgroup.nl/workshops voor verdere informatie.

bottom of page