top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Teeltupdate tomaat: januari 2019


In deze update geven we een overzicht van de huidige plaagontwikkeling in tomaat.

Biobest heeft voor tomatenkwekers een opzet gemaakt om de teelt schoon te eindigen, maar zeker ook om schoon te beginnen.

Een strategie met verschillende correcties moet ertoe leiden dat de plagen als Tuta absoluta, Nesidiocoris tenuis, tomatengalmijt en wittevlieg opgeruimd worden. Als er eenmaal schoon begonnen kan worden, dan hebben de biologische bestrijders meer kans hun werk goed uit te kunnen voeren.

De keuze om bij belichte bedrijven een schema aan te houden om schoon te blijven, totdat de onbelichte kwekers geplant zijn, bevalt goed. Deze keuze heeft Biobest gemaakt tijdens een van de brainstormsessies, die regelmatig gehouden worden. Tijdens deze bijeenkomsten worden actuele problemen tegen het licht gehouden en wordt er gekeken naar een oplossing. Vooral de aanpak van de ‘nesi’ is erg actueel. De schadelijke wants kan een biologisch evenwicht compleet verstoren.

Het idee om schoon van deze plaag te zijn is al volgt; zorg ervoor dat er geen kans van overleven bestaat voor de plagen, door preventief de plagen aan te pakken. Dit wordt zowel in de belichte als onbelichte kassen gerealiseerd.

Op dit moment is de plaagdruk bij deze bedrijven erg laag. Zo worden op deze bedrijven nog geen ‘nesi’s’ gevonden. De eerste 'tuta' gangen die gevonden worden, worden gelijk weggeknepen, het blad wordt tot de eerste oogst verwijderd en de vanglampen vangen een deel van de volwassen motten weg. Isonet-T & Delfin®WG zorgen er daarnaast voor dat op een biologische manier de druk van de tomatenmineermot laag blijft. De wittevlieg tellingen zijn over het algemeen erg laag, net als het aantal planten met tomatengalmijt wat gevonden wordt.

Dit alles betekent dat komende weken, de biologische bestrijders hun intrede kunnen doen in de kas. Door hogere aantallen te introduceren en deze goed bij te voeren zal de populatieopbouw sneller verlopen, dit geeft een kweker gedurende het seizoen meer rust.

bottom of page