top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Blog: Is ‘data’ het nieuwe manna voor de tuinbouw?


Getuige de conclusies die onlangs tijdens het Westland Event werden getrokken is dat zeker het geval en liggen hier ook grote kansen en uitdagingen voor de tuinbouwsector. Maar is dit het enige thema waarmee de tuinbouwsector zich in de toekomst kan onderscheiden?

Alternatief is het vasthouden aan de bekende weg. Die van technische innovatie en verdere verfijning van de huidige kas met bijbehorende infrastructuur Dus; focus op kostprijs waardoor schaalvergroting, inzet van flexibele arbeid en lage energiekosten de juiste mix moeten hebben.

Marketing om per productgroep de klantperceptie te beïnvloeden en hogere prijzen te krijgen? Uitdaging is het free rider gedrag en het idee dat de tuinbouw al een heel eind op weg is zoals onlangs werd gemeten door Bloemisterij. Laten we zeggen: “we komen van ver, maar er is nog een wereld te ontdekken.”

Dan de focus op data om met de beschikbare middelen slimmer om te gaan. Onlangs werden resultaten bekend van het project autonome kas. Het blijkt dat grote spelers als Microsoft en Tencent het neusje van de zalm van de NL tuinbouw achter zich kan laten. De Autonomous Greenhouse Challenge liet dat vorige week zien. Deze tech giganten kunnen dus al resultaten behalen die vergelijkbaar zijn met de reguliere praktijk. Wat hieruit blijkt is dat bedrijven als Microsoft dus belangstelling tonen en tegelijk investeren in tuinbouwgerelateerde toepassingen van algoritmen. Als ze nu al in staat zijn Nederlandse experts te verslaan, dan zullen de hobbels die voor een praktijktoepassing genomen moeten worden ook wel kunnen worden opgelost neem ik aan. Dat zou echt een disruptieve ontwikkeling kunnen vormen. Groene vingers worden gevangen in IT systemen. Een tuinbouwbedrijf zonder tuinder, stel je eens voor. Fascinerend hoe snel deze ontwikkelingen lijken te gaan.

Juist omdat de Nederlandse tuinbouw de wereldwijde referentie is kunnen we hier ook aan het front staan, maar niet met een straatlengte voorsprong zoals in het verleden het geval was. Als China in beweging komt en de tuinbouw omarmt zou autonoom telen voor hen wel eens de “gamechanger” kunnen zijn. Worden groene vingers “schaalbaar”?

Als de Nederlandse tuinbouwsector de uitdaging aan wil gaan om toonaangevend te willen blijven, ook op dit nieuwe speelveld, dan is mijn overtuiging dat bedrijven zich zullen moeten bundelen en of specialismen moeten combineren om het potentieel te benutten. Solo is een bedrijf maar een druppel op de gloeiende plaat. Of laten we dit over aan de tech giganten die zich nu al aan het warmlopen zijn?

bottom of page