top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Symposium 'Meer rendement door biodiversiteit


Save the date:

Op dinsdag 12 februari van 13.00 en 18.00 uur De Westlandse Druif, Vlotlaan 535, 2681 TW, Monster

Toegang tot het symposium is gratis

Kan biodiversiteit in en om de kas u een hoger rendement opleveren en resulteren in duurzamere teelt en producten? Deze vraag staat centraal tijdens het symposium ‘Meer rendement door biodiversiteit’ op dinsdag 12 februari georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en InnoPlant.

Biologische bestrijders worden in steeds meer teelten breed ingezet. Door daarnaast te werken aan een gezond en sterk gewas en het toepassen van hygiënemaatregelen kunnen gewasbeschermingsmiddelen verminderd worden ingezet. Voor sommige ondernemers in de glastuinbouw liggen er misschien ook kansen voor de implementatie van meer biodiversiteit in de teelten. Denk hierbij aan diversiteit in soorten teeltgewassen (polyculturen), bankerplanten, macrobiologie zoals insecten, mijten en wormen en microbiologie zoals bacteriën en schimmels. Dit resulteert in een duurzaam product en komt het milieu ten goede.

Naast diverse presentaties discussiëren we tijdens het symposium met elkaar over de kansen voor meer rendement en verdere verduurzaming van de glastuinbouw door een hogere mate aan biodiversiteit te integreren in de teelt. Het symposium is het startpunt voor het opstellen van een stappenplan en een kennisnetwerk om de vragen en kansen rondom biodiversiteit in de glastuinbouw te onderzoeken.

Bent u geen ondernemer, maar wel betrokken bij de verduurzaming van de glastuinbouwsector? Noteer dan ook deze datum alvast in uw agenda. Binnenkort volgt meer informatie over het definitieve programma met sprekers en hoe u zich kunt aanmelden voor deelname. Initiatiefnemers van het symposium zijn Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en InnoPlant. Het symposium wordt mogelijk gemaakt door LTO Glaskracht Nederland, Provincie Zuid-Holland, Greenpoort West-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Biobest Nederland en Royal Brinkman.

bottom of page