top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Planmatige aanpak essentieel in strijd tegen Tuta


Tuta absoluta liet zich in 2009 voor het eerst zien. Sinds die tijd stellen Nederlandse en Belgische tomatentelers alles in het werk om deze mineermot onder controle te houden. Biobest staat telers daarin bij.

“Vroeg beginnen met een preventieve aanpak is vaak een succesformule in de biologische bestrijding,” vertelt Irene van Schie, specialist gewasbescherming van Biobest Nederland. “Zo is het ook met Tuta. Bij zowel de opkweek als bij de teelt bevelen wij het gebruik van een feromoonverwarringsstrategie aan.” Samen met de roofwants Macrolophus en zwarte vangplaten hebben we dan een stevig arsenaal om te voorkomen dat de Tuta populatie zich gaat ontwikkelen en kunnen we dit – dankzij de feromoonvallen en vangplaten - ook makkelijk monitoren. Isonet® T is zo’n verwarringstechniek: je brengt het feromoon dat Tuta-wijfjes aanmaken in de kas aan, in een dermate hoge dosis dat de mannetjes de wijfjes niet meer kunnen lokaliseren. De kans op paring wordt verstoord en de populatie zakt naar een minimaal aantal motten. Tomatenteler Philip van der Knaap uit Honselersdijk heeft er goede ervaringen mee. “We vingen enkele dagen na het inzetten van Isonet® T geen motten meer in de vallen.” Correctie met Delfin® In de praktijk wordt de goede werking van Isonet® T dus onderstreept. Toch kunnen de motten elkaar ondanks de verwarring toevallig nog wel tegenkomen. Om ook deze motten uit te bannen, is DELFIN® het aangewezen product. Dit nieuwste rupsenbestrijdingsmiddel op basis van Bacillus thuringiensis (BT-middel) past binnen de geïntegreerde bestrijding (IPM). Zijn er meerdere behandelingen met een Bt-middel noodzakelijk, dan kan dit afgewisseld worden met een ander product om resistentieontwikkeling te voorkomen. Systeemaanpak “Het beheersen van Tuta absoluta is een systeemaanpak”, weet Irene van Schie. “Een combinatie van maatregelen en producten zorgt ervoor dat deze mot onder controle blijft. Planmatig en bedrijfsspecifiek te werk gaan, is hierbij een voorwaarde. Samen met de teler beoordelen wij met een praktische blik de impact van de maatregelen en kijken naar de effecten op andere processen in de ziekte- en plaagbestrijding. Samen komen we tot de juiste aanpak. Daarbij hebben we een duidelijk doel voor ogen: de Tuta absoluta geen ruimte bieden!” Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Léés voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Pas enkel gewasbeschermingsmiddelen toe die erkend zijn in het land van toepassing.

bottom of page