top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Blog: Kringlooplandbouw, een wenkend pespectief?


Een weblog van Bart Sosef, directeur van gewasbeschermingsspecialist Biobest Nederland. Bart Sosef schrijft de weblog exclusief voor Goedemorgen.

Minster Carola Schouten heeft onlangs haar visie gepresenteerd die namens het huidige kabinet Rutte III tot leidraad voor het landbouwbeleid zal worden gemaakt. Kern daarin is dat de focus op kostenefficient produceren ingeruild wordt voor de doelstelling om per 2030 kampioen kringlooplandbouw te zijn. Dit kan gerust een trendbreuk genoemd worden. Het zijn niet meer de milieuclubs die dit thema hanteren; de overheid heeft het nu tot de hare gemaakt. Met bijval uit vele hoeken, zowel van de producenten als van maatschappelijke belangenbehartigers. De uitstekende positie van Nederland qua kennis, klimaat en infrastructuur geeft een goede uitgangspositie om de nieuwe beleidsrichting tot een succes te maken en eigenlijk weet iedereen dat duurzaamheid een verdienmodel moet vormen om in de dichtbevolkte delta waarin we leven voedselproductie te handhaven. De glastuinbouw heeft al de nodige troeven in handen om in deze trend mee te bewegen. Veel lichten lijken op groen te staan. Maar een visie als deze is een begin van een waarschijnlijk hobbelige weg. Bedenk wel dat het er ook een van “the Devil is in the Detail” zal zijn. Wordt beleid faciliterend ingezet, of wordt ze afgedwongen? Daarnaast wordt er op gerekend dat de consument bereid is meer te betalen voor een “eerlijk product”. Is dit van toepassing op de Nederlandse consument die als burger graag ziet dat alles duurzaam geproduceerd wordt, maar tegelijkertijd geen afscheid wil nemen van de goedkope kiloknallers? Die consument bevindt zich daarnaast niet alleen in gidsland Nederland maar ook ver daarbuiten waar de concurrentie wordt aangegaan met lokaal product. Zullen de financiers genoegen nemen met een lagere efficiency in ruil voor meer duurzaamheid? Begrijp me goed, de uitdaging om duurzaamheid en rendement te combineren is onvermijdelijk maar ergens zal de rekening worden neergelegd en dat zal bij de consument zijn die in Nederland, vaak meer dan elders in Europa, gewend is vlekkeloze voeding te kopen tegen scherpe prijzen. Ik denk daarom dat de overheid en vele stakeholders als banken, supermarkten, NGO’s en de voedingsindustrie ook moeten werken aan de mindset van de consument. Deze omslag zullen we met zijn allen moeten maken.

bottom of page