top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Blog: Oude wijn in nieuwe zakken


Als organisaties zich willen aanpassen aan een veranderende wereld wordt daar vaak het etiket “2.0” opgeplakt en iedereen weet dan dat het gaat om het afschudden van oude veren en het aantrekken van een nieuwe jas. Artemis is de belangenbehartiger van handeleren en producenten van biologische gewasbescherming en bestuiving en is ook toe aan een “make over”. Ontstaan in de vroege jaren 90 om de toepassing van biologische bestrijding, toen een pionierende tak van sport, te promoten door onderlinge kennisuitwisseling en deze op wetenschappelijke fundamenten te baseren. Vooral intern gericht op de eigen leden waar bedrijven als Koppert, Horticoop, Brinkman, Biobest en vele anderen toe behoren. Na de eerste 20 jaar was dat pionieren er wel zo’n beetje vanaf. En kon je tot op zekere hoogte de vraag stellen wat de toegevoegde waarde van Artemis nog is. Ja, je bent nooit klaar natuurlijk, maar de kaders waren duidelijk. Transformatie Tot zover het verleden. Artemis is, zoals gezegd, bezig met een transformatie. Een oriëntatie op de toekomst van gewasbescherming, in het bredere verband van weerbaar telen, gebaseerd op de toepassing van nuttige insecten, bestuivers en in toenemende mate biologische middelen en biostimulanten. Het palet verdiept zich en wordt tegelijkertijd breder doordat “biologie” steeds meer een thema wordt in de “buitenteelten” waar nog een wereld te winnen is. Emotie Deze ontwikkelingen vinden plaats tegen de achtergrond van een toenemende maatschappelijke druk om de toepassing van milieubelastende stoffen terug te dringen. Al dan niet wetenschappelijk onderbouwd zoals in de discussie over de Neonicotinoiden of Round-Up. Emotie is steeds bepalender in het debat en heeft het initiatief verschoven van de producenten naar belangengroepen als Greenpeace of Natuur en Milieu.

Momentum Als de panelen schuiven zoals nu het geval is, komen er kansen om de eigen positie te herijken en dat is precies wat de leden van Artemis nu aan het doen zijn. Ze hebben het tij mee en met voldoende geloof kan de juiste golf gekozen worden om relevant en invloedrijk te zijn. Het komende jaar moet dit proces voor Artemis concreet worden om zich vervolgens in te zetten voor een maximale beschikbaarheid van de meest duurzame oplossingen voor gewasbescherming met biologie als basis.Geen oude wijn in nieuwe zakken dus, maar echt 2.0!

bottom of page