top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Delfin WG helpt in biologisch aanpakken van de rups


De afgelopen dagen worden komen er meer meldingen binnen van rupsen die gevonden worden in diverse teelten. Met het mooie weer van de afgelopen dagen was dit ook wel te verwachten. De bestrijding van deze rupsen begint, zeker in de vruchtgroeten waar we nog volop bezig zijn met de opbouw van onze nuttige insecten, met de inzet van een product op basis van Bacillus thuringiensis, kortweg Bt. Deze bacterie moet door de rups opgegeten worden waarna deze uiteindelijk stopt met eten en sterft. Het is hierbij van groot belang dit product al bij het vinden van de eerste jonge rupsen in het gewas toe te passen. Laat deze rupsen niet de kans krijgen te verpoppen want dan komen er over een langere periode motten uit de pop die weer voor nieuwe problemen zullen zorgen. Twee tot drie bespuitingen met een tussenpose van een week zorgt er normaal gesproken voor dat de rupsen in het gewas goed beheersbaar blijven. Een product op basis van een Bt is Delfin WG. Delfin WG onderscheidt zich van ander Bt producten door zijn kleine deeltjes met daarin de bacterie. Hierdoor wordt de bedekking van het blad, en de kans dat de rups deze opneemt groter. De actieve stof in Delfin WG is Bacillus thuringiensis met de subsoort kurstaki en is hierdoor een prima afwissel partner met andere Bt-producten.

bottom of page