top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Cicaden wegvangen met rode vangplaten


In diverse gewassen waaronder paprika worden de eerst cicaden aangetroffen. Waar cicaden in het verleden een probleem was dat zich met namen in het najaar voordeed zien we de laatste jaren dat dit insect zich steeds vroeger in het jaar manifesteert. De schade aan het gewas is over het algemeen gering, maar bij hoge aantallen in het gewas wordt blad, maar ook de vrucht, vaak flink beschadigd. Een goede biologische bestrijder tegen dit insect is eigenlijk niet beschikbaar. De roofwantsen Orius en Macrolophus zullen op z’n best een remmend effect hebben, maar zijn niet in staat de cicaden volledig onder controle te houden. Chemisch zijn er ook maar beperkte mogelijkheden, die wanneer ingezet, soms ook een negatief effect hebben op andere nuttige insecten. Het wegvangen van cicaden lijkt een goed middel te zijn om bij lage aantallen cicaden deze op dit lage niveau te houden. Voor het wegvangen van cicaden zijn rode vangplanten de aangewezen kleur. Deze kleur blijkt in de praktijk zeer aantrekkelijk te zijn voor dit insect. Ons advies luid dan ook om op plaatsen waar de eerste cicaden in het gewas worden aangetroffen deze vangplaten zo’n 20 cm boven het gewas te hangen. Bespreek de mogelijkheden van deze vangtechniek in uw teelt met onze adviseur.

bottom of page