top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Boost je roofmijten!


In de teelt van paprika zien we wel eens dat de populatie roofmijten wel eens een zetje kan gebruiken. De redenen hiervan zijn verschillend; dit kan zijn dat we in het vroege voorjaar een don

kere periode kennen, het blad weinig ‘behaard’ is, waardoor roofmijten meer moeite hebben hun eieren te leggen of er een moment van weinig bloei is en de roofmijten moeilijker stuifmeel op het gewas vinden. Door tweewekelijks 500 gram Nutrimite per hectare in het gewas te verblazen, zorgt u ervoor dat uw roofmijten moeilijke periodes gemakkelijker overleven en meer eieren af zullen zetten. Hierdoor wordt uw leger sterker en uw trips- en wittevliegbestrijding beter. Nutrimite, een voedingssupplement op basis van stuifmeel, is gemakkelijk over het gewas te verblazen door gebruik te maken van een speciale verblazer.

bottom of page