top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Aubergine: swirksii laat spintbestrijder Feltiella ongemoeid

"De gezamenlijke bestrijding van spint en trips kan honderd procent biologisch, mits u de juiste nuttigen inzet en oog hebt voor hun prooivoorkeur", aldus Biobest. Meer dan ooit ligt de focus van de gewasbescherming in aubergine op de biologie. Doordat steeds meer retailers eisen stellen zoals milieukeur, zullen de telers nog zorgvuldiger bezig zijn om met natuurlijke vijanden de plagen onder controle te houden.

We maken ons stilaan klaar voor het voorjaar. Een goed moment dus om de inzet van nuttigen even onder de loep te nemen. De roofmijt Amblyseius swirskii geldt nog altijd als de beste optie om (vooral Californische) trips aan te pakken in aubergine. "In een zonnig voorjaar zal swirskii, die van subtropische omstandigheden houdt, zich goed ontwikkelen," vertelt Stefan Bohte, specialist gewasbescherming bij Biobest Nederland. Volgens Stefan gebruikt u best één zakje roofmijten per vier planten om een voldoende dichte populatie te krijgen.

Roofmijt Maar de bestrijding van trips met een bloeiende roofmijtenpopulatie heeft een belangrijk neveneffect: als u ter bestrijding van spint de roofmijt Phytoseiulus persimilis inzet kan de ontwikkeling van deze nuttige mogelijk in het gedrang komen. "Swirskii lust ook wel een persimilis eitje," zegt Stefan. Stefan weet echter raad: "Merkwaardig genoeg zien we in het veld dat swirskii de eierafzetting van de galmug Feltiella acarisuga, die ook op spint predeert, ongemoeid laat. Bij spintaantasting kunnen telers dus naast persimilis ook Feltiella introduceren." Welke dosering raadt Stefan aan? "Voor spintbestrijding gebruik ik meestal 4 à 8 emmers Feltiella 250 per ha voor een periode van minimaal 4 weken. Voor persimilis adviseer ik een uitzet van 10 roofmijten per m2 volvelds en in de haarden een flesje van 2000 stuks."

Haardbestrijder De ontwikkeling van de populatie van beide spintbestrijders is wel verschillend. De opbouw van Feltiella vergt geduld en is pas succesvol bij voldoende spint. "Dit betekent dus dat Feltiella een uitstekende haardbestrijder is," aldus Stefan. "Bij een enkel spintje hoeft u er dus niet op te rekenen. Dat ruimt persimilis wel op." Ook voor de biologische bladluisbestrijding spelen gelijkaardige overwegingen. De eitjes van de galmug Aphidoletes aphidimyza staan ook op het menu van swirskii. Wanneer de teler opteert voor de biologie, moet hij dus zeker de sluipwespen Aphidius colemani en A. ervi inzetten, in het geval van een hoge plaagdruk gecombineerd met Aphidoletes."

Bron: www.groentennieuws.nl

bottom of page