top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Mengpopulatie witte vlieg


Nu het nieuwe teeltseizoen is begonnen is het belangrijk om uw gewas goed te scouten op mogelijk aanwezige plagen. In de tomaat is de bestrijding van witte vlieg standaard, maar in andere gewassen zoals aubergine start men vaak pas na signalering met de introdcutie van biologische bestrijders.

Er komen hoofdzakelijk 2 soorten witte vliegen voor onder glas, de kaswittevlieg en de tabakswittevlieg. Vooral deze laatste geeft steeds meer problemen en wordt ook steeds veelvuldiger waargenomen. Zodra witte vlieg wordt waargenomen kan uw adviseur gericht een plan opstellen om deze aan te pakken, voor zover er nog niet een preventief inzetschema wordt gehanteerd. Een bijkomend probleem is echter dat beide soorten witte vlieg kunnen voorkomen in het gewas. Het is dus zeer belangrijk de witte vlieg goed te determineren en niet als vanzelfsprekend aan te nemen dat de soort die je op de ene plek aantreft automatisch ook elders aanwezig zal zijn. Op dit moment worden bij meerdere bedrijven deze mengpopulaties aangetroffen. De strategie gebaseerd op de kaswittevlieg, welke eenvoudiger te bestrijden is als de tabakswittevlieg, wordt aangepast naar een strategie die de tabaks witte vlieg beter aanpakt.

In dit geval wordt niet afgewacht in hoeverre de parasitering door de sluipwespen Encarsia en Eretmocerus zich ontwikkeld maar worden beide sluipwespen doorlopend geintroduceerd. Ook worden de geintroduceerde aantallen Macrolophus opgevoerd, dit alles naar gelang de infectiedruk. Tevens worden vanglinten boven de haarden opgehangen. Voordeel van de vanglinten, naast wegvangen, is ook het zichtbaar maken van de haarden. Bij een verhoogde druk zal tevens noodzakelijk zijn om de adulten met een “physical kill” middel uit te schakelen en de larven te behandelen met Preferal of Botanigard, al naar gelang de toelating. Voor een specifiek advies is het verstandig om met uw begeleider contact op te nemen. Die kan samen met u de beste strategie en aantallen bepalen op basis van de infectiedruk en voorgaande ervaringen en resultaten op uw teeltbedrijf.

bottom of page