li-chrysopa-carnea-adult.jpg

Chrysopa

Spuitadvieslijsten 2018 online


Verschillende chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen hebben per 1 januari 2018 een etiketwijziging ondergaan. De spuitadvieslijsten van verschillende teelten zijn daardoor aangepast. Deze zijn te vinden onder het tabblad 'knowhow'.