top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Blog: 'Gaan we nog voor het collectief?'


Een weblog van Bart Sosef. Hij is directeur van gewasbeschermingsspecialist Biobest Nederland. Sosef schrijft de weblog exclusief voor Goedemorgen.

Het collectief zit diep in onze cultuur en heeft Nederland eeuwen geleden droge voeten gegeven middels de waterschappen. Coöperaties zijn een recenter voorbeeld van 'samen sterk staan'. Maar als alles geregeld lijkt is het hemd ineens nader dan de rok. Denk daarbij aan uw ziektekostenverzekering, of wellicht in de toekomst; het rekeningrijden... In de glastuinbouw is het thema ook niet nieuw. Voorbeeld: de beëindiging van een publiekrechtelijk lichaam als het PT of de voortgaande discussie rondom de veilingklok van Flora Holland. Dit instrument wordt als onmisbaar voor de Nederlandse marktplaats beschouwd, maar van complete collectiviteit verschuift de tariefstelling steeds meer naar de leden die hier ook het meest gebruik van maken en dat zijn vaak kleinere producenten. Minder collectief en meer ieder voor zich. Of het daar uiteindelijk gezelliger van wordt is de vraag, maar van gezelligheid kun je bij de bakker geen brood kopen. Stap vervolgens over van een discussie op sectorschaal naar thema’s op landelijk niveau. Recent voorbeeld is het voornemen van de verhoging van het lage BTW tarief van 6 naar 9%. Die strijd lijkt wel gestreden terwijl er nóg een olifant in de kamer staat en dat is de korting op de energiebelasting voor tuinbouwondernemers. 750.000 gezinnen hebben momenteel moeite om hun energierekening te voldoen en betalen tegelijk disproportioneel meer dan de grootverbruikers. En nu komt het; zowel de milieubeweging als de energiebedrijven hebben dan ineens eenzelfde belang; het evenrediger verdelen van de lasten van de particulier (met betalingsachterstanden) en het MKB naar het grootbedrijf. Wat zou dat inhouden voor de korting op de energiebelasting? Ga er maar vanuit dat u als tuinbouwondernemer op termijn geen uitzonderingspositie meer kunt claimen. Geluk bij dit alles is dat de tuinbouw landelijk één ijzersterke troefkaart heeft; netto verbruik van CO2. De opkomst van aardwarmte maakt het sommetje, zeker in het westen, al een stuk zonniger en het is te bidden dat de Triasboring in Westland succesvol zal blijken. Een collectief in groot of klein verband kan er dus voor zorgen dat de afhankelijkheid van fossiele brandstof af zal nemen, maar het is ook verstandig dat elke tuinbouwondernemer bij zichzelf te rade gaat wat er op zijn individuele bedrijf nog meer nodig is om er warmpjes bij te blijven zitten.

Bron: www.goedemorgengroente.nl

bottom of page