top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

'Milieukeur: het nieuwe MBT?'


Een weblog van Bart Sosef, directeur van gewasbeschermingsspecialist Biobest Nederland, exclusief door hem geschreven voor de GroenteNetten en de SierteeltNetten.

Zal de geschiedenis zich herhalen en zorgt de brede invoering van Milieukeur voor plantaardige producten voor een verwatering van het keurmerk omdat de grote massa ermee moet kunnen werken zonder dat er een meerprijs wordt gerealiseerd? Precies dat was het euvel midden jaren 90 toen het project MBT uiteindelijk doodbloedde en de invoering van kerumerken met een andere insteek als HACCP de standaard werd. Steeds was de doelstelling; meebewegen met de wensen van de consument die vertaald werden in het aankoopbeleid van de retail. Was midden jaren 90 voedselveiligheid een thema om op te professionaliseren, in dit decennium gaat het om een veel breder pallet aan maatregelen en hoopt de sector met steun van Greenpeace een “licence to produce” te behouden. Een ontwikkeling die helemaal past in de polder waarin diverse stakeholders als telers, retail en milieubewegingen samenwerken ondanks de soms conflicterende belangen. Als blijkt dat het ambitieniveau niet zal dalen ondanks de grote toestroom van telers, dan moet er ook iets te halen zijn voor de partij die de inspanning moet leveren; een meerprijs op het product. Dat heeft Greenpeace haarfijn door, maar nu wordt het interessant; wie rekent uiteindelijk af bij de kassa? Dat is zeker niet Greenpeace. Wie dan? De burger die de circulaire economie omhelst of de prijsbewuste consument? Op korte termijn de laatste vermoed ik. En dat gaat wringen. Zodra een keurmerk niet meer exclusief is waarmee een gemotiveerde ondernemer zich kan onderscheiden zal er met een kritischer blik naar gekeken worden. Er zal weerstand ontstaan door het element van dwang, ook al weet iedereen dat op langere termijn de burger het zal winnen van de consument. Een meerprijs zal dus wel een fata morgana blijken, maar een licence to produce is al heel wat waard in deze tijden. Van een bedreiging kun je dus ook een kans maken. Grijp daarom deze kans en zorg dat je trots kunt zijn op de getoonde volhardendheid om als sector internationaal leidend te zijn en te blijven, of zoals Max Verstappen zegt; “That’s how we do it”!

Geraadpleegd van: www.groentenet.nl - 11-10-2017

bottom of page