top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Trips te lijf met het 'Standing Army 'principe

Biobest

Tholen - De kwalijke gevolgen van het afschaffen van steeds meer gewasbeschermingsmiddelen zijn nog nooit zo duidelijk geweest als dit jaar. De plagen volgen elkaar in stroomversnelling op, meent Arjo van Lenteren, adviseur bij Biobest. "Er zijn dit jaar meer problemen dan anders. Dat is vooral een gevolg van het afschaffen van steeds meer gewasbeschermingsmiddelen. Middelen kunnen minder afgewisseld worden, waardoor de kans dat de plaag resistent wordt steeds groter wordt."

Marvin Koot, Stefan Bohté en Arjo van Lenteren Gaasvlieglarve Een goed voorbeeld daarvan is de wolluis. Marvin Koot, adviseur Biobest: "Vroeger was deze goed te grazen te nemen. De middelen die werkten zijn nu verboden. Dan moet je zoeken naar een biologische oplossing, zoals de gaasvlieglarve. Met de gaasvlieglarve kunnen we kwekers een oplossing bieden, waarmee de luis een halt kan worden toegeroepen.” Standing Army Kwekers zitten vaak ook te wachten op een oplossing om trips te bestrijden. Stefan Bohté: "Afhankelijk van de teeltomstandigheden is het mogelijk om een strategie uit te denken, waarbij met regelmaat roofmijten worden bijgevoerd. Daardoor geef je ze de kans om een populatie in stand te houden en gedurende een langere tijd in het gewas actief te zijn. Verschillende kwekers werken met dit principe. In het begin van het seizoen zetten zij swirskii in en voeren deze vervolgens het hele jaar bij met Nutrimite. Swirskii is dus toegepast voordat de trips zich snel kon vermenigvuldigen. Dit is het principe van de 'Standing Army'. Marvin Koot, adviseur bij Biobest : "Er lijken steeds meer chemische gewasbeschermingsmiddelen te worden ingetrokken. Biologie ligt voor de hand. We hopen dat het toelatingsbeleid wat vriendelijker gaat worden voor de biologische oplossingen. Ik verwacht het eigenlijk ook wel. Ik denk ook dat belichting en de minder strenge winters een rol spelen in de extreme opkomst van de genoemde plagen. Er wordt steeds vaker onder belichting geteeld. De plagen gaan van de belichte kas naar de onbelichte kas, en vice versa, zodra het niet meer aangenaam is voor ze. Dat houdt wel de populatie in stand."

Geraadpleegd van: www.bpnieuws.nl - 19-09-2017

bottom of page