top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

'Vergezicht of Fata Morgana?'


Een weblog van Bart Sosef, directeur van gewasbeschermingsspecialist Biobest Nederland, exclusief door hem geschreven voor de GroenteNetten en de SierteeltNetten.

Wat kan de digitale revolutie voor uw bedrijfsvoering betekenen? Een vraag die door velen al gesteld is en per vandaag niet meer beantwoord kan worden met een digitale factuur en webshop alleen. De revolutie die samenhangt met Big Data en gecombineerd kan worden met technieken als 'Gene Editing' of bijvoorbeeld de inzet van drones zal gegarandeerd impact hebben op de tuinbouwsector. Op 9 en 10 mei werd hier op het GFIA (Global Forum for Innovation in Agriculture) alle aandacht aan besteed en hield Louise Fresco van WUR een inspirerend betoog over deze toekomstmuziek. Drones die in een zwerm door fruitboomgaarden vliegen en 3D opnames maken van bomen die een aantasting of ziekte hebben, 'vision' technieken die 'Precision Agriculture' mogelijk maken; de interactie tussen data en techniek levert vergezichten op die veel impact kunnen hebben op gewasbescherming en de stap naar duurzame productie een stuk dichterbij kan brengen. Denk alleen maar aan een sensor die Aculops (tomtatengalmijt) kan detecteren voordat de aantasting met het blote oog (en dus te laat) zichtbaar is. Uitdaging in deze is de balans van de kosten en de baten die voor de landbouw kritischer is dan voor de glastuinbouw met zijn hoge opbrengst per oppervlakte. Het probleem van de tuinbouw is daarentegen dat die sector al snel weer te kleinschalig is om de ontwikkelingskosten over om te kunnen slaan. Een vergezicht verandert dan ineens in een fata morgana.... Collectieve onderzoeksgelden zouden hier een antwoord op kunnen zijn maar het PT is nog maar pas begraven.... Dus wat nu? Hier zou een actieve benadering van het World Horti Center, voorheen de Horti Campus een uitkomst in kunnen bieden. Binnen dit initiatief, dat vanaf oktober dit jaar geopend zal zijn, zal ook een Westland Talent Academy worden ingericht om als incubator start-ups in contact te brengen met onze sector. Wellicht dat zo’n start up mee kan helpen om de vertaling naar de tuinbouwpraktijk te maken van deze innovatieve technieken. En let op; de ontwikkelingen gaan harder dan u en ik denken. Tijd om in actie te komen dus, een revolutie wacht op niemand!

Geraadpleegd van: www.groentenet.nl - 23-05-2017

bottom of page