Spuitadvies- & Neveneffectenlijsten

Nutrimite verblazer Biobest Nederland

SDS/Veiligheidsinfor-matieblad

roses-003.jpg

Nederland

België

De overheid stelt fabrikanten, importeurs en leveranciers van (producten met) gevaarlijke stoffen verplicht een Veiligheidsinformatieblad (ook wel SDS genaamd) te leveren aan iedereen die beroepsmatige handelingen verricht met deze producten of stoffen. In het kader van deze verplichting kunt u hier de SDS van de door u afgenomen producten waarop deze verplichting van toepassing is vinden en downloaden. Deze handeling is bij een vervolgaankoop van hetzelfde product niet meer nodig.  

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

Voor productinformatie, informatie over plagen en ziekten en de neveneffectenlijst verwijzen wij u naar de website van Biobest Group.