Voor Biobest Nederland is het ontwikkelen van kennis en het delen hiervan met haar klanten een belangrijke service. Dit maken wij waar door het organiseren van workshops waarin actuele ontwikkelingen worden behandeld. Teeltspecifiek, vaak met een prakticum en steeds gericht op geïntegreerde gewasbescherming!

Er zijn momenteel geen workshops gepland.

Biobest Nederland

Leehove 31

2678 MA De Lier

Telefoon: 0174 752 250

E-mail: cs.nl@biobestgroup.com