top of page

Acerca de

Banner 2 Feromonen & attractants.png

Feromonen en attractants

Het Biobest assortiment bestaat uit verschillende feromonen en attractants. Deze middelen zijn goed in te zetten in combinatie met feromoonvallen, zie feromoonvallen.  Daarnaast is een aantal van deze middelen ook in te zetten zonder het gebruik van een val. Het doel van het middel is om de mannelijke insecten weg te lokken van de vrouwtjes. Op deze manier komen de mannen en vrouwtjes niet bij elkaar, waardoor het aantal paringen beperkt blijft. Onderstaand worden de verschillende feromonen en attractants van Biobest geïntroduceerd.

 

Tip! Vermijd huidcontact bij de inzet van feromonen, hierdoor neemt de werking af.

Isonet-T

Het eerste product uit het assortiment is een op zich zelf staand product. Dit houdt in dat het product toegepast kan worden zonder feromoonval. Daarbij is het product snel en gemakkelijk te gebruiken. De Isonet-T bevat een hoge dosis feromoon van de vrouwelijke Tuta absoluta. Gevolg is dat de mannelijke Tuta absoluta niet in staat is het vrouwtje te vinden. Hierdoor wordt de paring voorkomen of vertraagd.

 

De voordelen van het product is dat het toegestaan is in de bioteelt, combineerbaar is met biologische en chemische bestrijdingsmiddelen en in België in aanmerking komt voor GMO-steun.

 

Gebruik

De Isonet-T kan het beste ingezet worden in combinatie met andere producten. Daarbij is het product niet goed toepasbaar bij een hoge plaagdruk. Het is belangrijk dat de bladresten en tomaten die op de grond liggen verwijderd worden voor een optimale werking van Isonet-T. Hanteer bij de verspreiding van Isonet-T 100 dispenser per 1.000 m2 en gebruik extra dispensers te versterking langs de grenzen en begin/einde paden. Let bij het uitzetten erop dat de Isonet-T 100 tot 150 cm boven de grond wordt gehangen.

 

Let op! Gebruik geen feromoonvallen in combinatie met Isonet-T dit heeft namelijk geen effect.

Tuta absoluta feromoon

In tegenstelling tot Isonet-T moet dit product toegepast worden in combinatie met een juiste val. Het gaat om de vallen Tutasan Trap, Delta Trap en de zwarte vangplaat. Wanneer het feromoon wordt geimplementeerd is het 4 tot 6 weken werkzaam en trekt het enkel mannelijke motten aan. Het feromoon is inzetbaar in de tomaten teelt.

Planococcus citri feromoon

Het feromoon Planococcus citri trekt citruswolluis aan, wanneer het wordt ingezet in combinatie met een geschikte val; Delta Trap of de gele vangplaat. Het product is 4 tot 6 weken werkzaam en trekt alleen mannelijke wolluis aan. Het feromoon kan het beste ingezet worden in de fruit- en sierteelt.

 

Cameraria ohridella feromoon

Een ander product uit het assortiment is het Cameraria ohridella feromoon. Dit feromoon trekt de paardenkastanjemineermot aan en is toepasbaar in combinatie met de Cameraria ohridella val of de funnelval. Het product is 4 - 6 weken bruikbaar en trekt enkel mannelijke motten aan. Het product is inzetbaar in de paardenkastanje teelt.

ThriPher

Het product ThriPher trekt zowel mannelijke als vrouwelijke Californische tripsen (Frankliniella occidentalis) aan. Het product is toepasbaar met blauwe vangplaten in de volgende teelten; groente- en sierteelt, en kleinfruit. Het feromoon lokt de tripsen weg uit hun schuilplaats. Hierdoor zijn de tripsen makkelijker bereikbaar voor de bestrijding.

 

Dros’Attract

Dit middel is geschikt voor het lokken van de fruitvlieg; Drosphila suzukii. Het middel is toepasbaar met de speciaal ontwikkelde Droso Trap. Het product is toepasbaar in kleinfruit en de fruitteelt.

Vraag willen we ook de tabel toelichten???

bottom of page